Gör 1,5 miljon svenska hem smartare

Gör 1,5 miljon svenska hem smartare

Eltel är en av de största installatörerna av den senaste generationens smarta elmätare i svenska hem och hos företag runt om i landet.

5 min

Eltel installerade cirka 500 000 mätare mellan 2019 och slutet av 2022. Ytterligare en miljon mätare kommer att installeras fram till slutet av 2024 eftersom alla svenska fastigheter måste vara utrustade med den senaste typen av smarta elmätare i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Utvidgad funktionalitet ger fördelar för slutanvändarna

“De senaste smarta mätarna har utvidgad funktionalitet, t.ex. övervakning av elförbrukning i realtid och möjligheten att mata in småskalig generering av förnybar energi i nätet”, förklarar Johan Hellström, affärsutvecklingschef på Smart Grids. “I denna tid av osäkerhet på elmarknaden är smarta elmätare viktigare än någonsin eftersom de gör det möjligt för människor att övervaka och minska sin energiförbrukning, och till och med sälja sin egen el som produceras i deras fastighet.”

Ett öga på framtida affärsmöjligheter

Teamet fokuserar för närvarande på utrullningen av smarta elmätare och på att säkerställa en hög grad av kundnöjdhet. Men Johan ser redan möjligheten för potentiella uppföljningsavtal.

“Som den ledande installatören av smarta elmätare i Sverige är vi den naturliga leverantören för att tillhandahålla eftermarknadstjänster i framtiden, inklusive ramavtal för underhåll av smarta elmätare. Under de kommande åren tror jag också att vi kommer att ha andra intressanta möjligheter inom smarta elnät relaterade till smart stadsinfrastruktur för att ytterligare optimera elnäten”, avslutar Johan.