Eltel går i bräschen för framtidens infranetkartläggning i Finland

Eltel går i bräschen för framtidens infranetkartläggning i Finland

Eltel har genomfört en pilotstudie för att demonstrera miljö-, säkerhets- och effektivitetsfördelarna med att använda drönarkartläggning för infranetplanering.

5 min

Science fiction blir verklighet

Föreställ dig att drönare skannar och kartlägger hela infranet med centimeterprecision för att möjliggöra noggrann nätverksplanering och underhåll. Tänk om en operatör kan utvärdera ett nätverksproblem via en drönare hundratals kilometer bort, eller om drönare till och med skulle kunna utföra underhållsarbete på hög höjd för att undvika att tekniker utsätts för fara?

Det kan låta som ren science fiction, men Eltel har redan börjat undersöka möjligheterna att använda drönare för att utforma och underhålla infranet.

Innovativ drönarpilotstudie

Eltel genomförde nyligen en pilotstudie avseende drönarkartläggning tillsammans med ett finskt energibolag för att undersöka hur drönare kan användas för konstruktion, underhåll och problemlösning i elnät. Pilotstudien visade att varje flygning kan skanna ett 100 m brett område, och kartorna kan överlappas för att skapa modeller med en noggrannhet på mellan 3 och 6 cm.

”Oprecisa konventionella kartläggningsmetoder kan, särskilt på vintern när det är snö, leda till extra kostnader och till och med förseningar eller avbrott i projektet”, säger Aki Palo, Terrain Planning Manager, Eltel Finland. ”Tanken med drönarkartläggning är att den kan användas för att få fram en korrekt grund för vår infranetplanering – även på vintern.

Innovativ drönarpilotstudie

Eltel genomförde nyligen en pilotstudie avseende drönarkartläggning tillsammans med ett finskt energibolag för att undersöka hur drönare kan användas för konstruktion, underhåll och problemlösning i elnät. Pilotstudien visade att varje flygning kan skanna ett 100 m brett område, och kartorna kan överlappas för att skapa modeller med en noggrannhet på mellan 3 och 6 cm.

”Oprecisa konventionella kartläggningsmetoder kan, särskilt på vintern när det är snö, leda till extra kostnader och till och med förseningar eller avbrott i projektet”, säger Aki Palo, Terrain Planning Manager, Eltel Finland. ”Tanken med drönarkartläggning är att den kan användas för att få fram en korrekt grund för vår infranetplanering – även på vintern.”

Strömlinjeformad och kostnadseffektiv verksamhet

Studien visar att drönare kan effektivisera Eltels befintliga verksamhet och bidra till att minska kostnaderna.

”Drönarflygningar är inte bara snabbare och enklare än konventionella kartläggningstekniker”, säger Palo. ”Deras noggrannhet kan bidra till att undvika fel, omplanering och projektförseningar – och i slutändan säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv verksamhet.”

Eltel förbereder för närvarande en rapport för att dokumentera de viktigaste resultaten och fördelarna som identifierats genom drönarpiloten. Det långsiktiga målet är att införliva drönarkartläggning i de dagliga processerna för att förbättra konkurrenskraften när det gäller kostnader.

Vad är drönarkartläggning?

Drönare med laserskannrar kan skapa exakta 3D-terrängmodeller utan vegetation. Modellerna är också mer effektiva än konventionell kartläggning och kan användas för att planera projekt på

Andra potentiella tillämpningsområden för drönare

  • Övervaka framsteg i byggprojekt.
  • Utföra potentiellt farliga arbeten på hög höjd för att undvika säkerhetsrisker.
  • Kartläggning av fjärrvärmenät med värmekameror.
  • 3D-modellering av transformatorstationer för att fjärrplanera underhållsarbete.