Field Kristin. Foto Marit Hommedal/©Equinor

Eltel revolutionerar global kommunikation för offshore-branschen

Eltel Norge erbjuder innovativa lösningar för att uppgradera kommunikationssystem för mikrovågsradio till havs och tillhandahåller en enastående nivå av kundservice.

3 min

Erbjuder väsentliga kommunikationsuppgraderingar

Sedan 2019 har Eltel haft ramavtal med kunder för att uppgradera och serva mikrovågsradio-länkar mellan oljeplattformar i Nordsjön. Dessa inkluderar Equinor, det norska energiföretaget, och Tampnet, världens största offshore-nätverk för högkapacitetskommunikation.

Vid slutet av 2023 hade Eltel installerat över 40 mikrovågsradio-länkar i Nordsjön och höll på att installera fyra system i Mexikanska golfen för Tampnet.

"De befintliga radiosystemen installerades för 15-20 år sedan, så vi uppgraderar dem med modern teknik", säger Nicholas Sorensen, Senior projektledare –  Offshore Telecom på Eltel. "Uppgraderingarna ger mer kraftfull punkt-till-punkt-åtkomst med stabilare anslutningar och större kapacitet."

Eltel bidrar till världsledande innovativa lösningar

Tillsammans med det multinationella nätverks- och telekommunikationsföretaget Ericsson och en amerikansk leverantör av gyrostabiliseringsutrustning utvecklade Eltel innovativ mjukvara för gyrostabiliserande antenner. Lösningen används på flytande tillgångar för att säkerställa felfri trafik utan dataförlust.

"Standardlösningar för gyrostabiliserande antenner kan leda till dataläckage som varar i flera sekunder", förklarar Sorensen. "Eftersom vår lösning säkerställer oavbruten kommunikation kan den användas för kritisk datatrafik. Det skapar möjligheter för automatiska och fjärrstyrda offshore-tillgångar utan personal på plats. Det kan också bidra till att minska antalet helikopterresor och den tillhörande miljöpåverkan."

En helhetslösning

Utöver uppgradering, leverans och installation av radioanslutningsutrustning genomför Eltel genomförbarhetsstudier, länkberäkningar samt underhålls- och supporttjänster som en del av sina kundavtal. Eltel är vanligtvis involverat i hela värdekedjan från förstudier och fabriks-acceptanstester till plats-acceptanstester och fullt eftermarknadssupport.

Genom sitt reservdelslager i Bergen ser Eltel till att väsentliga reservdelar kan levereras till var som helst i Nordsjön inom 24 timmar.

"Vi kan snabbt mobilisera reservdelar och ett installationsteam när och var det behövs", säger Sorensen. "Denna organiserade underhållstjänst är en viktig del av vårt erbjudande. Tillsammans med utbildning för kundens personal om utrustningen och hur man optimerar dess hantering kan vi verkligen erbjuda omfattande tjänster som möter alla våra kunders behov."

Utforskar betydande möjligheter på den globala marknaden för offshore

"Vi erbjuder en världsledande radioanslutningslösning med en enastående nivå av omfattande kundsupport som ofta går utöver vad som förväntas av oss", sammanfattar Sorensen. "Många fler kunder i Nordsjön och utanför kan dra nytta av vårt erbjudande och vi är för närvarande i diskussioner med nya kunder runt om i världen, som i Latinamerika och Afrika. Offshore-vind, fiskodlingar och privata 5G-nät visar också enorm potential och jag ser ingen anledning till varför vi inte kan fördubbla eller till och med tredubbla vår offshore-kommunikationsverksamhet under de kommande åren.