Eltels viktiga roll i Stockholms trafikförvandling

Eltels viktiga roll i Stockholms trafikförvandling

Förbifart Stockholm är ett enormt infrastrukturprojekt med vägar och tunnlar i Stockholm. Eltel har en avgörande del i installationsarbetet i tunnlarna, som när de öppnas kommer förbättra Stockholms trafiksituation markant.

3 min

Förbifart Stockholm, en ny sektion av E4:an, är det största väg- och tunnelprojektet någonsin i Stockholmsområdet och Eltel ansvarar för att installera kommunikations- och säkerhetssystem. Dessa system inkluderar saker som kameror, radioapparater och telefoner för att hålla människor säkra. Eltel är ansvarig för design och installation av dessa system.

En renare och enklare stad att bo i

Projektet kommer att ha stor inverkan på människors liv och bidra till en bättre miljö för de boende i staden. Den kommer att minska buller och luftföroreningar genom att leda trafiken bort från kraftigt trafikerade vägar nära stadskärnan. Detta innebär renare luft och mindre trafikstress.

"När trafiktrycket på huvudvägarna i Stockholm minskar, underlättar det inte bara trafiken och människors vardagsliv utan förbättrar även utsläppsnivåerna och luftkvaliteten i och omkring Stockholm. Det gör i sin tur Stockholm till en mer modern och hållbar stad att bo och vistas i," säger Kent Landar, administrativt ansvarig på Eltel.

Det kommer också att göra livet enklare. Snabbare resor och bättre vägar kommer att hjälpa företag och människor att ta sig runt. Med mindre trafik i staden kommer minskade restider inte bara göra det enklare att gå till jobbet eller besöka vänner, det kommer även att minska utsläppen från bilar och lastbilar. Det innebär en renare, mer sammanlänkad och bekvämare stad.

Förbifart Stockholm är ett utmärkt exempel på hur stora projekt kan hjälpa miljön och samhället och Eltels roll är avgörande, eftersom vi är experter på att förverkliga den gröna omställningen.

Ett komplext projekt

Det är ett komplext projekt med många intressenter, och som kräver noggrann samordning vid varje steg. Förseningar på något stadium i processen kan få konsekvenser genom hela projektet.

"Det är ett komplext projekt med många intressenter som kräver mycket samordning. Om det uppstår förseningar i kedjan påverkar det hela projektet," fortsätter Kent Landar. "Vi har mycket erfarenhet av den här typen av projekt och har tidigare varit involverade i installationen av liknande utrustning i andra stora infrastrukturprojekt. Till exempel designade vi den kommunikationsplattform som Trafikverket använder idag."