Försök med eldrivna grävmaskiner minskar utsläppen

Försök med eldrivna grävmaskiner minskar utsläppen

Eltel testade en eldriven grävmaskin vid Helen Elnät-projektet i Helsingfors för att visa hur eldrivna maskiner kan minska lokala utsläpp av växthusgaser och buller från arbetsplatser.

5 min

Mindre störningar för omgivningen och mindre miljöpåverkan

Försöket som genomfördes i samarbete med Helen Elnät, var det första i sitt slag på Helsingfors gator och visade hur eldrivna maskiner kan bidra till mindre bullriga arbetsplatser och en bättre miljö för anläggningsarbetare och lokalsamhället.

Helsingfors stad och Helen Elnät arbetar mot att bli koldioxidneutrala år 2035. Dieseldrivna anläggningsmaskiner, t.ex. grävmaskiner, producerar växthusgaser samt avger skadliga utsläpp och motorljud.

Testad i en krävande stadsmiljö

Den eldrivna grävmaskinen testades i Helsingfors centrum för att sättas på prov i en livlig stadsmiljö med asfalterade ytor. Den eldrivna grävmaskinen presterade lika bra som en traditionell grävmaskin av liknande storlek och klass, och var dessutom mycket tystare.

Eltel erbjuder kostnadsoptimerade tjänster av hög kvalitet, och den här typen av eldrivna maskiner kommer att hjälpa oss att tillhandahålla lösningar med lågt koldioxidavtryck för våra kunder.